Tilbage til vidensbanken

 Ansøgning om praktikgodkendelse

Hvis din virksomhed ikke tidligere har haft elever eller lærlinge, eller at det er mere end 5 år siden jeres sidste elev blev udlært, skal I kontakte det faglige udvalg, der passer til jeres branche, for at blive praktikgodkendt.

På det faglige udvalgs hjemmeside, kan I finde et digitalt oplysningsskema, hvor I skal udfylde diverse informationer om virksomhedens oplæringsforhold og mulige arbejdsopgaver.

Hvis I møder udfordringer i udfyldelsen af oplysningsskemaet, kan I altid kontakte en erhvervsskole med det gældende fag.

Når I har sendt ansøgningen afsted, vil det faglige udvalg hurtigst muligt eller inden for 4 uger komme med en vurdering om I kan tilbyde elever en tilfredsstillende praktikuddannelse.

Læs mere her

 

Sådan vurderes en ansøgning

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke krav, der gør sig gældende for at kunne blive godkendt som praktiksted.

Generelt er det afgørende, at virksomheden har et tilstrækkeligt antal oplæringsansvarlige samt at I kan tilbyde nok relevante arbejdsopgaver for elever eller lærlinge.

Til tider vil det faglige udvalg vurdere, at det er nødvendigt at indhente mere information – udover oplysningskemaet – for at træffe beslutningen om praktikgodkendelse. De har her forskellige muligheder for at søge supplerende viden:

  • De kan kontakte virksomheden skriftligt eller mundtligt.
  • De kan vælge at komme på virksomhedsbesøg
  • De kan indhente en udtagelse fra den lokale erhvervsskole eller det lokale uddannelsesvalg, der har større kendskab til virksomheden.

 

Forskellige typer for godkendelser

Fuldstændig godkendelse: En virksomhed med en rimelig medarbejderstab og det fornødne omfang af faglige opgaver får en fuldstændig godkendelse.

Betinget godkendelse: Virksomheden godkendes på betingelse af, at virksomheden foretager angivne forandringer for at leve op til kravene om at være et praktiksted.

Begrænset godkendelse: Hvis virksomheden ikke opfylder alle krav, kan virksomheden godkendes til at have et begrænset antal elever eller være praktiksted i en kortere periode. For at tilbyde en elev en fuldstændig uddannelse, kan man vælge at indgå en kombinationsaftale med en anden virksomhed.

Afslag: Et afslag sker sjældent. Hvis det sker vil der følge en begrundelse samt en vejledning til, hvad man kan gøre for at blive godkendt fremadrettet. Hvis man er utilfreds med afgørelsen, kan man sende en skriftlig klage til “Ankenævnet vedrørende praktikplads” i Undervisningsministeriet.

Find faglige udvalg

Udvalg på det tekniske område

Udvalg på transportsområdet

Udvalg på serviceområdet

Udvalg for handel og kontor

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet