Tilbage til vidensbanken

De fleste af os er bekendt med situationen på vores velfærdsuddannelser, og vi går en fremtid i møde, hvor vi kommer til at mangle endnu flere hænder i ældreplejen, end vi allerede gør. Ifølge en analyse fra september 2022, udarbejdet af Finansministeriet, står det så grelt til, at vi kommer til at mangle op mod 17.000 SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter i 2030. Derfor er det også relevant, at vi kigger ind i, hvordan vi bliver bedre til at tiltrække – og ikke mindst fastholde flere unge på SOSU-uddannelserne.

I CompanYoung udarbejder og udgiver vi årligt vores UVAX-undersøgelser, hvor vi stiller skarpt på, hvilke tendenser vi ser blandt de unge i alle aspekter af deres beslutningsproces, når de træffer valg om deres fremtidige karriere. Vi har for nyligt udgivet ‘Unges valg af ungdomsuddannelse’ samt ‘Unges valg af elevplads 2022’, og sammen danner de datagrundlaget for ‘Unges valg af velfærdsuddannelse 2022’.

 

Karriere- og udviklingsmuligheder tiltrækker de unge til SOSU-uddannelserne

Tidligere på året blev resultaterne af ‘Unges valg af velfærdsuddannelse’ præsenteret. Her gik Mads Aastrup og Rasmus Lindgaard, henholdsvis Kundeansvarlig og Videnschef i CompanYoung, i dybden med nogle af de mest interessante pointer – og dem skal du selvfølgelig have serveret.

 

32 % af eleverne på Social- og sundhedsuddannelsen overvejer en mellemlang videregående uddannelse

Der er særligt én ting i 2022-undersøgelsen, som vores Videnschef, Rasmus, bider mærke i. Undersøgelsen viser, at hele 32 % af de studerende, der lige er begyndt på Social- og sundhedsassistentuddannelsen, har ambitioner om at gennemføre en mellemlang videregående uddannelse.

– Vi har en forholdsvis stor del af målgruppen, der vil bruge uddannelsen som et springbræt, og det er spændende at forstå, hvordan uddannelsen ikke nødvendigvis er endestationen, fortæller Rasmus.

Ifølge Rasmus, er det ikke en dårlig nyhed, og det betyder ikke partout, at vi kommer til at opleve et frafald på uddannelsen. Det er derimod en indikation på, at flere unge ser SOSU-uddannelsen som en mulighed for at udvikle sig og nå drømmen.

 

SOSU-elever vægter andre værdier højere

Dykker vi længere ned i undersøgelsen, fremgår det, at netop karrieremuligheder og karriereudvikling afspejler sig i de øvrige aspekter af de unges beslutningsproces. Det er lige fra valg af karriere og ungdomsuddannelse til, hvad der kendetegner virksomheden, de ønsker at arbejde i. Ifølge Rasmus betyder det også, at andre værdier kommer i spil.

– Adfærden i forhold til at vælge en SOSU-uddannelse er markant anderledes end at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det betyder også, at vi skal kommunikere til de unge med nogle andre værdier, når vi skal tiltrække dem til uddannelsen.

 

63 % af SOSU-eleverne vurderer, at fremtidige jobmuligheder har haft stor betydning for valg af uddannelse

I vores undersøgelse ser vi, at karriere- og kompetenceudvikling er et af de parametre, der er afgørende for de unges uddannelsesvalg.

Undersøgelsen viser eksempelvis, at det har stor betydning for 63 % af SOSU-eleverne, at der er fremtidige jobmuligheder i deres valg af uddannelse. I samme boldgade tegner der sig et billede af, at de unge vælger en uddannelsesretning, der giver mulighed for videreuddannelse. Faktisk er det halvdelen af eleverne på SOSU-uddannelsen, der giver udtryk for, at det har haft betydning for deres valg af uddannelse.

Det betyder endda endnu mere for eleverne på SOSU-uddannelserne end de øvrige erhvervsuddannelser, at der er mange muligheder for videreuddannelse.

– Vi ser, det er sjældent, at det er særlig vigtigt for det klassiske erhvervsuddannelsesudvalg, men det er markant vigtigt for Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter.

 

50 % af eleverne på SOSU-uddannelsen giver udtryk for, at muligheden for videreuddannelse har haft stor betydning for deres valg af ungdomsuddannelse

Og ifølge Rasmus er det også nært beslægtet med ambitionen om en mellemlang videregående uddannelse.

– Generelt er ungdommen virkelig tiltrukket af ‘døren der åbner sig’, og mulighederne der byder sig, siger Rasmus. .

Derfor er det også muligt, at lige præcis dét parameter er nøglen til at få flere unge til at vælge en SOSU-uddannelse.

Samtidig ser vi, at en høj løn fylder mindre hos SOSU-eleverne sammenlignet med øvrige erhvervsuddannelser (det har stor betydning for 25 % af eleverne).
Flere har måske et billede af, at man låser sig fast i én karriereretning ved at vælge en SOSU-uddannelse, men det er langt fra tilfældet. Det er omvendt en uddannelse, hvor man kan udvikle sig og som åbner op for mange muligheder. Derfor er det også et konkurrenceparameter, som er en god idé at slå på, når man vil tiltrække og fastholde de unge på uddannelsen.

 

Hvad har ellers betydning for de unge?

Karriere- og udviklingsmuligheder er selvfølgelig ikke det eneste, SOSU-uddannelserne er konkurrencedygtige på. I vores undersøgelse kommer det også til udtryk, at det har stor betydning for de unge:

  • At de kan gøre en forskel for andre
  • At der er et højt fagligt niveau
  • At de lærer i praksis
  • At der er en god balance mellem arbejde og fritid

Du kan se eller gense hele webinaret omkring ‘Unges valg af velfærdsuddannelse’ her.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet