Tilbage til vidensbanken

I de sidste år har der været stort fokus i samfundet på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, da prognoserne siger, at Danmark kommer til at mangle 60-70.000 faglærte i 2025. Det er dog ikke kun de unge, der tøver med at koble sig på erhvervsuddannelserne. Det gør også flere arbejdsgivere. En elevuddannelse er stadig en fremmed verden for mange, og der er behov i samfundet for, at flere springer ud i praktikforløb sammen med de unge.

Der er heldigvis mange gode grunde til at overveje at ansætte elever. Det får du fire eksempler på i denne artikel.


1. Elever arbejder ikke kun i detailbutikker ?

Hvis du spørger den almene dansker om, hvem den typiske elevuddannede er, kommer JYSK, Netto, XL Byg og din lokale blomsterhandler sandsynligvis op i deres tanker. Det er dog ikke kun den type arbejdskraft, som erhvervsskoler uddanner de unge til og som elev kan man beskæftige sig inden for alt fra kontor, handel, finans, grafik, markedsføring til offentlig administration. Elevuddannelsen repræsenterer derfor en stor del af arbejdsmarkedets mulige arbejdskraft, ligesom lærlinge også gør.

Det er måske et “no-shit sherlock-fact” for dig , at erhvervsuddannelser repræsenterer over 100 retninger. For dem, hvor erhvervsuddannelser stadig er et ukendt land, er det dog ikke sikkert, at man kender til erhvervsskolernes mangfoldighed, og man risikerer derfor at gå glip af en stor gruppe af talenter, hvis man ikke ser den vej.

Den typiske årsag til at fravælge elever, er, at det kan virke kompliceret at ansætte og uddanne elever. Det er dog ikke så besværligt som du hører om medierne, og du kan starte med at følge de her 7 steps, som vi har redegjort for i vores tjekliste til at ansætte elever og herfra kontakte os hos Elevplads.dk for at sikre dig et godt elevmatch.

2. Få kvalificeret arbejdskraft uddannet til jeres virksomhed ?

Ifølge Dansk Erhverv har mange virksomheder i dag svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og de opfordrer derfor samfundet til at investere i de uddannelser, der giver de unge de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

En anden model til at sikre kvalificeret arbejdskraft er, at virksomheder tager skeen i egen hånd og selv er med til at præge specifikke unges kompetencer, så de passer til virksomhedens behov. Det er her, at en elevuddannelse kommer i spil, da den kan give elever en rød tråd fra start, der lægger sig op af jeres virksomhedskontekst.

Ved at tilbyde elever en praktikplads, kan I som virksomhed præge elevens kompetencer under praktiktiden. I skal selvfølgelig følge en specifik praktikplan og læringsramme fra erhvervsskolen, men spillerummet er ret fleksibel. Som virksomhed får I desuden mulighed for at influere elevens skoleophold, fx valgfag og eksamensopgaver, og sikre jer, at elevens teoretiske fundament passer til jeres elevforløb.

En elevuddannelse har potentiale til at sikre virksomheder meget specialiseret arbejdskraft, og eleven kan efter uddannelsen gå i gang med arbejdet uden oplæring. Dette adskiller sig fra at ansætte en person med en videregående uddannelse, der typisk må igennem et længere introduktionsforløb for at realisere sine kompetencer. Det kræver ligesom en elevuddannelse ressourcer – spørgsmålet er dog, hvor du vil lægge kræfterne.

3. En elevuddannelse er en god rekrutteringskanal ??

Der er i dag kamp om de unge talenter pga. faldende ungdomsårgange og øget interesse fra udlandet, og i 2030 vil der være næsten 10 procent færre unge mellem 16 og 19 år. Som virksomhed kan mangel på kvalificeret arbejdskraft have store konsekvenser for ens konkurrenceevne og kan især betyde, at man ikke kan holde kadencen ift. kunder, leverancer, produktivitet og innovation. Der er heldigvis mange ting, som man kan gøre for at stå stærkere i rekrutteringskapløbet i konkurrencen med alle de andre virksomheder. En mulighed er at tænke elevvejen, hvor man kan få en krog ind i de unge før de træder ind på arbejdsmarkedet.

Som virksomhed vil du i løbet af en praktikperiode få en ung person ind på din arbejdsplads, der er engageret for at lære og vise sig frem. Hvis du ikke ser et match i perioden, hvor personen er tilknyttet jeres arbejdsplads, kan du sende eleven videre med en god anbefaling og tage en ny elev ind det kommende år. Et elevforløb er helt uforpligtende.

Ifølge en undersøgelse fra DEA – udgivet i 2012 – blev 60 % af de 35.000 elever efter endt uddannelse i virksomheden, mens 40 % fandt en ny virksomhed. Det tyder derfor på, at flertallet af elevforløb fører til fuldtidsarbejde.

4. Elever kan være lettere at fastholde ⏳

I en kommende fremtid, hvor årgangene bliver mindre og der bliver mere kamp om talenterne, er det en klar fordel at have loyale medarbejdere. Danmark kommer dog på en klar førsteplads i Europa over hvor hyppigt man skifter sit job ud med et andet, fortæller tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, der viser, at omkring 800.000 danskere skifter job om året. En positiv faktor ved at ansætte elever, er, at der hyppigt går længere tid før elever, trainees og lærlinge skifter job sammenlignet med andre faggrupper. Hvis du fx er oplært som bankelev i den lokale bank, vil du føle en loyalitet til banken og dine kompetencer vil være skræddersyet til organisationen, så hvorfor skifte job? Hvis du modsat har en lang videregående uddannelse, vil mange naturligt tænke: Kan jeg bruge min teoretiske baggrund endnu bedre?

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet