Tilbage til vidensbanken

EUD og EUX

Et EUX-forløb betyder kort fortalt, at en elev har mulighed for at kombinere sin erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og på den måde opnå både erhvervskompetence og studiekompetence. Det betyder, at eleven har mulighed for at læse videre på lige fod med dem, der har gennemført en gymnasial eksamen. Til forskel fra en ordinær erhvervsuddannelse (EUD), vil eleven på et EUX-forløb modtage undervisning i fag på gymnasialt niveau.

Et EUX-forløb svarer i gennemsnit til en 2-årig gymnasial uddannelse. Ligesom en ordinær erhvervsuddannelse, består et EUX-forløb af praktik i en virksomhed og skoleforløb på en erhvervsskole. Måden, hvorpå en EUX adskiller sig fra en EUD er, at både grund- og valgfagene er skiftet ud med fag på gymnasialt niveau. Eleven mister altså ikke noget fra den ordinære erhvervsuddannelse ved at tage en EUX.

Fagene, som eleven skal have på gymnasialt niveau, varierer fra uddannelse til uddannelse. Dette er tilpasset hver enkelt uddannelse, så eleven kun får de fag, som er relevante for den pågældende uddannelse.

Længden på et EUX-forløb er forskellig alt efter, hvilken uddannelse der er tale om, men typisk forholder det sig sådan, at en EUX er længere end en EUD. Den præcise længde på en EUX er fastlagt i den pågældende uddannelses uddannelsesbekendtgørelse.

På både kontor- og finansuddannelsen er EUX obligatorisk og kan altså ikke fravælges. Her skal eleven gennemføre et studiekompetencegivende forløb af et års varighed, som er placeret lige efter grundforløbet. Derefter følger hovedforløbet som ved en ordinær erhvervsuddannelse.

 

Uddannelser med EUX (2018 liste)

Anlægsgartner
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Automatik- og procesuddannelsen
Autolakerer
Bager og konditor
Bygningsmaler
Data- og kommunikationsuddannelsen
Detailhandel med specialer
Dyrepasser
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Ernæringsassistent
Eventkoordinator
Finansuddannelsen (obligatorisk eux)
Frisør
Gartner Gastronom
Greenkeeper
Handelsuddannelsen med specialer
Hospitalsteknisk assistent
Industriteknikeruddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Kontoruddannelsen (obligatorisk eux)
Kosmetiker
Laboratorietandtekniker
Landbrugsuddannelsen
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Murer
Personvognsmekaniker
Plastmager
Procesoperatør
Pædagogisk assistent
Receptionist
Skiltetekniker
Skibsmontør
Skov- og naturtekniker
Smedeuddannelsen
Snedkeruddannelsen
Social- og sundhedsassistent
Stenhugger
Teknisk isolatør Tjener
Træfagenes byggeuddannelse
Vvs-energiuddannelsen, specialet vvs- og energispecialist

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet