Tilbage til vidensbanken

Hvad er Praktikplads-AUB?

Fra 1. januar 2018 blev Praktikplads-AUB iværksat med et formål om at få flere arbejdsgivere til at ville bidrage til oplærling af lærlinge og elever.

Den nye praktikordning kan både have positiv og negativ betydning for jeres virksomhed.

Hvis jeres elevantal lægger over forventningerne kan I få en praktikbonus på 25.000 kr. pr. ekstra helårselev. Hvis I derimod ikke bidrager nok, vil I skulle betale et højere AUB-bidrag på 27.000 kr. pr. manglende elev.

Vær opmærksom på, at lærlinge og elever bliver vægtet forskelligt i praktikordningen. Nogen uddannelser tæller mere end andre uddannelser. I vil derfor ikke kunne vurdere antallet 1:1. 

 

Hvem omfatter Praktikplads-AUB?

Praktikplads-AUB gælder for både offentlige og private virksomheder. Ordningen er dog kun obligatorisk for arbejdsgivere, der året inden har indberettet ATP-bidrag for mere end end én fuldtidsansat faglært medarbejder.

Det vil sige, at virksomheder med ingen eller kun en faglært ansat er fritaget fra ordningen.

De virksomheder, der er en del af ordningen, vil i april måned få tilsendt en forskudsopgørelse fra AUB, der viser, hvor mange elever og lærlinge de forventes at oplære.

Virksomhederne har herfra indtil 31. december til at oplære nok elever eller lærlinge.

 

Hvordan får I praktikbonus?

Som virksomhed skal I ikke aktivt indsende nogle oplysninger for at få praktikbonus eller søge om udbetaling. AUB indhenter selv automatisk de nødvendige oplysninger fra bl.a. ATP, Danmarks Statistik og erhvervsskolerne.

Hvor mange lærlinge og elever, som man uddanner, bliver vurderet på årsbasis. Det vil sige, at I bliver målt fra 1. januar til 31. december.

I juni – året efter – vil I modtage en årsopgørelse, der viser, hvor mange elevpoint jeres elever og lærlinge har udgjort i alt for året, og om I derfor skal betale en afgift eller får en bonus.

 

Muligheder for at få nedsat merafgiften

Hvis det ikke har været muligt for jeres virksomhed at finde den rette elev, kan I få nedsat jeres merafgift hos AUB.

For at kunne dette skal I løbet af året have slået jeres stilling op på den offentlige portal praktikpladsen.dk i mindst 90 kalenderdage.

Hos Elevplads.dk anbefaler vi, at virksomheder bruger så mange mulige kanaler til at få spredt deres jobopslag ud – heriblandt bruger praktikpladsen.dk.

Vi anbefaler dog, at I på praktikpladsen.dk linker videre til jeres annonce på Elevplads.dk, hvor I kan præsentere jer mere visuelt og give et bedre indtryk til eleverne og lærlinge.

Læs uddybende guide om Praktikplads-AUB

Praktikplads-AUB er et kompleks emne. Elevplads.dk har derfor udarbejdet en guide, som vi anbefaler dig at læse.

Guiden giver et hurtigt overblik over den nye praktikordning – eksempelvis, hvordan arbejdsgivere kan forstå elevpoint, samt gode links til at forstå praktikordningen bedre.

Gå til guide om Praktikplads-AUB

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet