Tilbage til vidensbanken

Hvad er lønrefusion?

Som virksomhed skal I betale elevers og lærlinges løn under deres skoleophold.

I har dog mulighed for at modtage tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der dækker størstedelen (ca. 90 %) af udgifterne for skoleholdet. Dette kaldes lønrefusion.

OBS: Der er en 3 års frist for at søge om udbetaling af lønrefusion og befordring. Hvis det ikke gøres inden, bortfatter retten.

 

Andre former for tilskud fra AUB

Udover tilskud til løn, kan I som virksomhed søge om:

 • Befordringsgørelse (hvis du har dækket din elevs transportudgifter til og fra skoleopholdet.)
 • Kost- og logiophold (op til 500 kroner pr. overnatning)
 • Udstationering (fx elevens rejse- og flytteudgifter samt tilskud, hvis der lønforskel)

 

Satser for lønrefusion i 2022

 • 1. års-elever: 2.840 kr.
 • 2. års-elever: 3.340 kr.
 • 3. års-elever: 3.610 kr.
 • 4. års-elever: 4.090 kr.
 • Voksenelev: 5.360 kr.

*Kr. pr. skoleuge 

Kilde: Virk.dk

Betingelser og regler for lønrefusion

 • Du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
 • Din elev må ikke arbejde samtidigt med sit skoleophold
 • Du udbetaler overenskomstmæssig løn til eleven
 • Virksomheden skal være registreret som lønudbetalende hos SKAT og ATP.

 

Sådan søger du lønrefusion og befordringstilskud

 1. For at få lønrefusion, skal du vente på, at erhvervsskolen har indberettet til AUB, at eleven har været på skoleophold. (Dette sker, når eleven er færdig med sit skoleophold eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er længere end det)
 2. AUB sender herefter et orienteringsbrev til jeres virksomhed, om, at din elev har været i skole
 3. Du skal herefter gå ind på virk.dk og udfylde et ansøgningsskema via selvbetjeningen.
 4. Når du har sendt din ansøgning til AUB, betales elevtilskud og evt. befordring efter 10 hverdage til jeres NemKonto.

 

Få praktikbonus og fordelsbonus fra AUB

Udover lønrefusion og befordringstilskud, kan I som virksomheder få to bonusser fra AUB ved at have elever:

 • I kan få en praktikbonus på 25.000 kroner for hver helårselev i indeværende år, der overstiger jeres gennemsnit.
 • I kan få en fordelsbonus, hvis I ansætter elever eller lærlinge fra fordelsuddannelser. Fordelsbonussen er på op til 5.000 kroner per helårselev

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Få din annonce på Elevplads.dk

Hos Elevplads.dk har vi forskellige annoncepakker til forskellige rekrutteringsbehov. Hos os er I altid online, til I er i mål med den rette elev. Vil du gerne vide mere om vores pakker, eller ønsker du en skræddersyet løsning, så er du også meget velkommen til at kontakte os.

Indryk annonce

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

 • De seneste blogindlæg
 • Nyeste e-bøger og cases
 • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
 • Information om krav og regler inden for elevområdet