Tilbage til vidensbanken

Sygdom under elevtiden

Elever og lærlinge følger de almindelige regler om sygefravær på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at elever har ret til løn hele deres sygdomsperiode.

Hvis elevens fravær overstiger 10 % af praktikuddannelsen, kan en eventuel forlængelse af uddannelsen komme på tale.

Dette aftales mellem praktikvirksomheden og eleven selv. Hvis partnerne ikke kan blive enige, kan det faglige udvalg fastsætte, hvor meget aftalen skal forlænges.

Når parterne er blevet enige om forlængelsetiden, skal virksomheden sende aftalen til det faglige udvalg.

Som arbejdsgiver kan du ikke sige en elev op pga. for meget fravær. Dette er kun muligt, hvis der er stor usikkerhed om, hvornår eleven bliver rask igen, eller om han eller hun overhovedet er i stand til gennemføre uddannelsen.

Læs mere om ophævelse af aftale her.

Ferie under elevtid

Elever og lærlinge har ret til holde ferie på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at arbejdsgivere skal betale løn under ferien og give et ferietillæg på 1 %.

Et ferieår strækker sig fra 1. maj til 30. april, og i løbet af dette år har alle ansatte ret til 25 dages ferie.

Mange elever og lærlinge har ikke optjent feriepenge, når de starter i en virksomhed. Der gælder derfor særlige ferieregler for dem det første år afhængig af deres ansættelsestidspunkt:

  • Når eleven er ansat før 1. juli i et ferieår: Eleven har ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.
  • Når eleven er ansat efter 1. juli i et ferieår: Hvis virksomheden holder lukket i tiden mellem 1. oktober og 30. april, har eleven ret til 5 dages betalt ferie.

 

Barsel under elevtid

Tilsvarende det øvrige arbejdsmarked, har elever og lærlinge ret til løn og barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Der gældende følgende regler her:

  • Virksomheder får refusion fra elevens eller lærlinges bopælskommune.
  • Virksomheder kan ikke få udbetalt mere, end der er blevet udbetalt til eleven.
  • Virksomheder skal betale løn til kvinder, hvis de ønsker fri til forskellige undersøgelser i graviditeten.

Elever og lærlinge har ret til at få deres uddannelsesaftale forlænget ved orlov. Hvor langt tid aftalen skal forlænges aftales internt mellem praktikvirksomheden og eleven.

Læs mere om barselsorlov her.

 

Gode links

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet