Tilbage til vidensbanken

Hvad betyder uddannelsesaftale?

Som virksomhed skal I have en uddannelsesaftale med en elev fra en erhvervsuddannelse, før praktikken kan påbegyndes. Formår I ikke  selv at finde en elev, der matcher jeres virksomhed, kan der være hjælp at hente på erhvervsskolerne, praktikcentrene og praktikpladsen.dk. Der findes fem forskellige typer uddannelsesaftaler, som I som virksomhed kan indgå, når I har fundet den rette elev:

 • Den almindelige aftale
 • Ny mesterlære
 • Kombinationsaftale
 • Kort uddannelsesaftale
 • Delaftale

Uanset hvilken aftaletype, I vælger at indgå, vil eleven oftest opholde sig mest i virksomheden end på skolen.

 

Den almindelige aftale

Indgår I en almindelig uddannelsesaftale, skal I som virksomhed uddanne eleven i et forløb, som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin. Der er to måder, hvorpå denne aftale kan struktureres:

 • A: I denne version omfatter aftalen kun hovedforløbet, som eventuelt kan være afgrænset til et kompetencegivende trin. Her vil eleven skiftevis være i praktik i virksomheden og på skoleophold af for eksempel 5 eller 10 ugers varighed.
 • B: Version B omfatter, foruden  hovedforløbet, hele eller blot en del af elevens grundforløb.

Ved denne type uddannelsesaftale skal I som virksomhed være godkendt som praktiksted til at uddanne eleven i hele dennes uddannelsesforløb sammen med erhvervsskolen.

 

Ny mesterlære

Her gælder de samme vilkår som i den almindelige aftale. Forskellen er, at elevens grundforløb på erhvervsskolen erstattes helt eller delvist af praktik i jeres virksomhed. Dette grundforløb kan have en varighed på op til et år.

Denne type uddannelsesaftale kræver, at I har tid til at påtage jer et større ansvar for elevens oplæring i første del af uddannelsesperioden. Dette betyder også, at eleven står til jeres rådighed det meste af tiden – på denne måde har I i højere grad mulighed for at præge eleven.

Eleven afslutter sin praktik med en praktisk opgave, som I planlægger i samarbejde med erhvervsskolen. Det er dermed også jer og skolen, som bestemmer, om opgaveløsningen er godkendt.Godkendes denne opgave af både virksomhed og skole, kan eleven gå videre til uddannelsens hovedforløb.

 

Kombinationsaftale

En kombinationsaftale betyder, at I deler ansvaret for elevens uddannelsesforløb med en eller flere virksomheder. Dette uddannelsesforløb skal minimum omfatte hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin.

Når aftalen indgås, er det vigtigt, det bliver fastlagt, i hvilke perioder I hver især skal have tilknyttet eleven. Der er to måder at gøre dette på. Eleven kan enten skifte frem og tilbage mellem virksomhederne gennem uddannelsesforløbet, eller eleven kan gøre en del af sit forløb færdigt i én virksomhed af gangen.

Bemærk at aftalerne skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode påbegyndes.

 

Kort uddannelsesaftale

Indgår I en kort uddannelsesaftale med en elev, påtager I jer ansvaret for at uddanne eleven i minimum én del af en praktikperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet. Typisk kan I lave op til to korte uddannelsesaftaler med den samme elev. Det er kun i den indgåede aftaleperiode, at I har ansvaret for eleven – både juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt.

 

Delaftale

Med en delaftale kan I kun uddanne eleven i en enkelt praktikperiode eller eller i en del af en praktikperiode i hovedforløbet. Vær opmærksom på, at en delaftale kun kan indgås med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter. Der kan kun laves én delaftale med den samme elev. Ønsker I at beholde eleven efter aftalens udløb, skal I lave det, der hedder en restaftale, som omfatter resten af elevens praktiktid. I kan også vælge at indgå en kort uddannelsesaftale med eleven, hvis I ønsker at samarbejdet skal fortsætte.

 

Restaftale

En restaftale dækker over resten af elevens uddannelsesforløb, når det er nødvendigt at indgå mere end én uddannelsesaftale. En restaftale indgås blandt andet, hvis jeres virksomhed går konkurs, eller den oprindelige aftale ophører, før afslutningen på elevens uddannelse. En restaftale bruges også til elever i skolepraktik, hvor den omfatter elevens resterende praktikuddannelse og eventuel skoleundervisning.

 

Ændringer i uddannelsesaftalen

Sker der ændringerne i uddannelsesaftalen skal der udarbejdes et tillæg, som både elev og virksomhed skal udfylde og underskrive. Dette skal senest ske på den dag, hvor den pågældende ændring træder i kraft. Når tillægget er underskrevet af begge parter, kan virksomheden få lønrefusion fra samme dag.

Skulle det ske, at I bliver nødt til at ophæve uddannelsesaftalen med eleven, hvis jeres virksomhed eksempelvis ophører, skal eleven indgå en restaftale med en anden virksomhed, så eleven kan færdiggøre sin uddannelse. Såfremt den pågældende uddannelse udbydes med skolepraktik, kan eleven, også færdiggøre sin uddannelse på den måde. Forudsætningen for, at eleven kan blive optaget i skolepraktik er, at uddannelsesaftalen er mistet uforskyldt, og eleven opfylder de øvrige optagelsesbetingelser.

 

Gode links

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

 • De seneste blogindlæg
 • Nyeste e-bøger og cases
 • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
 • Information om krav og regler inden for elevområdet