Tilbage til vidensbanken

Hvad er en praktikplan?

Alle virksomheder skal udforme en vejledende praktikplan for hver enkel elev – meget gerne inden elevens opstart.

Praktikplanen bruges til at give et overblik til virksomheden og tilrettelægge elevens praktikforløb og sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav.

Man udarbejder praktikplanen ved at tage udgangspunkt i en skabelon, der er udviklet til den enkelte elevuddannelse.

Hvad indeholder en typisk praktikplan?

 • Periodeangivelser af uddannelsesforløbet
 • Navngivning af den uddannelsesansvarlige for eleven
 • Funktioner som eleven skal lære i specifikke perioder
 • Hvem er ansvarlig for oplæringen i de enkelte perioder?
 • Skoleophold i uddannelsestiden
 • Tidspunkter for evalueringssamtaler (vælg mindst 3 datoer, heraf én samtale lige før prøvetidens udløb)

Valg af oplæringsfunktioner

I praktikplanen vil I se en lang række funktioner, hvor nogle er krav for uddannelsen, mens andre er valgfrie.

Man skal i praktikplanen vælge mellem tre niveauer af oplæring:

 • “Kende”: Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under instruktion.
 • “Kunne”: Eleven løser opgaverne rutineret sammen med andre. Store dele af opgaven løses selvstændigt
 • “Beherske”: Eleven behersker opgaverne selvstændigt fra start til slut og formidler viden til andre

OBS: Hvis ens godkendelse som praktiksted er fundet sted efter 2005, skaI man følge de typer funktioner og niveauer af oplæring, som man har angivet i ens ansøgning til at blive godkendt til praktik.

 

Tidsplanlægning og gennemførelse

Når I har planlagt, hvilke funktioner som eleven skal oplæres i, skal I planlægge, hvornår denne oplæring skal ske.

En oplæringsfunktion kan godt planlægges over tid, fx hvis et specifik område skal tages op flere gange over et praktikforløb.

Når en elev i løbet af sin praktikperiode har gennemført enkelte oplæringsaktiviteter, skal I sætte et flueben ud for funktionen.

 

Find praktikplaner

Skabeloner for handel og kontor

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

 • De seneste blogindlæg
 • Nyeste e-bøger og cases
 • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
 • Information om krav og regler inden for elevområdet