Tilbage til vidensbanken

Voksenelever

En voksenelev kan være en god investering i virksomheden, da de oftest har prøvet at være i arbejde før eller har prøvet at færdiggøre en uddannelse. Dette betyder også, at det samlede uddannelsesforløb ofte kan være kortere for voksenelever.

Der er dog nogle særlige vilkår, som gør sig gældende, hvis I som virksomhed overvejer at ansætte en elev på over 25 år, som går under betegnelsen voksenelev. Generelt gør det sig gældende, at en voksenelev er ansat på præcis de samme vilkår som elever under 25. Som virksomhed er det dog vigtigt at være opmærksom på, at en voksenelev kan have ret til en højere løn eller forhandle sig til en højere løn i løbet af uddannelsen. Dette afhænger blandt andet af den pågældende elevs erfaring. Typisk vil en løn for en voksenlærling ca. svare til fagets mindsteløn for ufaglærte.

Det er dog muligt for jer som virksomhed at søge om tilskud til at ansætte en voksenlærling. Som virksomhed kan I få det, der kaldes elevrefusion på op til 110% af højeste dagpengesats under elevens periode med skolegang.

Det er ikke et krav, at en elev skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed ved påbegyndelse af en euv. Som virksomhed skal I dog være opmærksomme på, at en uddannelsesaftale skal udarbejdes, hvis I tager en voksenelev ind og samtidig ønsker lønrefusion.

Uddannelsesforløbet for personer over 25 år bliver tilrettelagt på baggrund af en realkompetencevurdering, som sker i forbindelse med optagelses på erhvervsuddannelsen. Her vurderes de kompetencer, som eleven har med sig fra tidligere ansættelsesforhold eller uddannelsesforløb. Der vil både blive foretaget en generel vurdering og en individuel vurdering.

Denne realkompetencevurdering afgør, hvilke af de tre euv-veje eleven skal gennemføre: euv1, euv2 eller euv3.

Generelt for alle veje gælder det, at grundforløbets 1. del ikke skal gennemføres.

Euv1 er for dem, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Elever, der skal gennemføre euv1 får derfor godskrevet hele grundforløbets 2. del og hele praktikuddannelsen – de behøver altså ikke indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed i løbet af uddannelsesforløbet. Ønsker I som virksomhed alligevel at indgå en uddannelsesaftale med en euv1-elev, er det ikke et krav, at I er godkendt som praktikvirksomhed.

Euv2 og euv3-elever indgår uddannelsesaftaler med virksomheder efter samme regler som unge under 25, som tager en ordinær erhvervsuddannelse. De skal altså have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller i skolepraktik i et praktikcenter.

 

Gode links

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet