Tilbage til vidensbanken

Hos Elevplads.dk får vi mange henvendelser og spørgsmål fra virksomheder om, hvordan de bedst kommer i gang med at ansætte elever eller lærlinge, og det er klart – processen kan godt virke kompleks og uoverskuelig. Sådan behøver det dog ikke være! For at gøre livet lettere for dig, har Elevplads.dk udviklet en vidensbank i samarbejde med fire erhvervsskoler for at give dig den mest nødvendige information til at forstå og starte et elevforløb op.

I denne artikel får du en simpel tjekliste med de syv punkter, som du i kronologisk rækkefølge skal have styr på. Under hver punkt, kan du finde links til vores vidensbank, hvor du kan få mere information om de enkelte emner.

Vi håber, at du kan bruge tjeklisten, og kontakt endelig Elevplads.dk, hvis du har spørgsmål.

 

1. Søg viden om elevuddannelsen ?

At være “erhvervsuddannet” dækker over mange forskellige uddannelser. Derfor vil undervisningen og uddannelsernes indhold også variere fra uddannelse til uddannelse. Fælles for dem er, at den undervisning, som eleverne modtager på erhvervsskolerne, er praksisorienteret og erhvervsrettet og tager oftest udgangspunkt i en virkelige cases fra erhvervslivet. Det er vigtig, at du undersøger, hvad der kendetegner den type elev eller lærling som du har behov for, men også forstår de generelle regler på elevområdet, fx løn, sygdom, ferie og prøvetid. Alt denne information om elever og lærlinge, er gjort let tilgængelig til dig i vores vidensbank.

Læs eksempelvis:

 

2. Bliv godkendt som praktiksted ✅

Hvis din virksomhed ikke tidligere har haft elever eller lærlinge, eller at det er mere end 5 år siden jeres sidste elev blev udlært, skal I kontakte det fagudvalg, der passer til jeres branche, eller gå ind ind på deres hjemmeside. I vil her få adgang til et digitalt oplysningsskema, som I skal udfylde og sende afsted for at blive praktikgodkendt. Inden for 4 uger vil det faglige udvalg komme med en vurdering om I kan tilbyde elever en tilfredsstillende praktikuddannelse. De fleste ansøgninger plejer heldigvis at blive godkendt.

Læs mere om praktikgodkendelse

 

3. Find elev eller lærling ?

Når I har oprettet en stillingsbeskrivelse, er Elevplads.dk klar til at hjælpe jer med at nå ud til målgruppen af relevante kandidater. Med afsæt i netop stillingsbeskrivelsen og billedemateriale, sørger vi for at opsætte jeres annonce, så den bliver visuelt flot præsenteret, og skiller sig ud på Elevplads.dk. Dermed bliver jeres annonce distribueret ud på Danmarks største portal for elev- og lærepladser, og ender via jobagenten direkte i indbakken hos de praktikpladssøgende. Har din jobannonce brug for et ekstra boost, kan I med fordel benytte jer af annoncering på eksempelvis Facebook.

Læs mere om elevrekruttering

 

4. Opret uddannelsesaftale ? 

Når I har fundet den rigtige elev, skal der oprettes en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem eleven og virksomheden, som skal underskrives af begge parter. Uddannelsesaftalen kan enten indgås digitalt eller via fysiske blanketter. Der findes fem forskellige typer af uddannelsesaftaler, og I skal derfor tage stilling til, hvilken type, der passer bedst til jeres forløb med eleven. I uddannelsesaftalen bestemmes også øvrige ansættelsesvilkår, fx løn og arbejdstid.

De fem uddannelsesaftaler er: Den almindelige aftale (1), Ny mesterlære (2), Kombinationsaftale (3), Kort uddannelsesaftale (4) og Delaftale (5)

Læs mere om uddannelsesaftaler

 

5. Udvikling af praktikplan ?

Alle virksomheder skal udforme en vejledende praktikplan for hver enkel elev – meget gerne inden elevens opstart. Praktikplanen bruges til at tilrettelægge elevens praktikforløb og sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav. Man udarbejder praktikplanen ved at tage udgangspunkt i en skabelon, der er udviklet til den enkelte elevuddannelse, hvor man bl.a. skal afkrydse de kompetencer som eleven skal lære i løbet af elevforløbet, og hvem der er ansvarlig for denne oplæring.

Læs mere om praktikplaner

 

6. Start jeres elevforløb ?

Når I har de ovenstående punkter på plads, er I klar til at starte jeres elevforløb op.

 

7. Søg refusion ?

Som virksomhed skal I betale elevers og lærlinges løn under deres skoleophold. I har dog mulighed for at modtage tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der dækker størstedelen (ca. 90 %) af udgifterne for skoleholdet. Dette kaldes lønrefusion. For at få lønrefusion, skal du vente på, at erhvervsskolen har indberettet til AUB, at eleven har været på skoleophold. Dette sker, når eleven er færdig med sit skoleophold eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er længere end det.

Læs mere om lønrefusion

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Elevplads.dks nyhedsbrev med fokus på tiltrækning og rekruttering af elever, lærlinge og trainees.

I nyhedsbrevet får du adgang til

  • De seneste blogindlæg
  • Nyeste e-bøger og cases
  • Tips og tricks til rekruttering af elever, lærlinge og trainees
  • Information om krav og regler inden for elevområdet